Felelősség kizárása

Egy webhelynek rendelkeznie kell felelősséget kizáró nyilatkozattal vagy feltételeket ismertető oldallal.  Javasoljuk, hogy ezt olyan helyi ügyvéddel vitassák meg, akinek van tapasztalata webhelyek jogi kérdései terén. Az alábbi csak egy példa egy angol nyelvű webhelyen használt szövegre.

Feltételek
Ezen feltételek előzetes elfogadása nélkül ön nem férhet hozzá ehhez a webhelyhez és nem használhatja fel a webhelyen található információkat. Ennek a webhelynek az elérése, illetve az ezen a webhelyen megjelenő információk felhasználása úgy tekintendő, hogy ön elfogadta ezeket a feltételeket, és ön lemond minden olyan, az Intervet Hungaria Kft, annak leányvállalataival, társcégeivel vagy alkalmazottaival szembeni követelésről, amely ezen webhely, vagy bármely, rajta található anyag, információ, vélemény vagy ajánlás felhasználásából fakad.  Ezek a feltételek továbbá a következő cikkeket tartalmazzák: Információ és felelősség kizárása. Ez a webhely, valamint az Intervet Hungaria Kft-re és annak leányvállalataira, társcégeire, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó vagy azokhoz kapcsolódó információk, nevek, képek, logók és ikonok “megtekintés szerinti” alapon és “elérhetőség szerint” kerülnek biztosításra, bármiféle tényállítás, illetve kifejezett vagy beleértett garancia nélkül, beleértve többek között a beleértett kereskedelmi garanciákat, egy bizonyos célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó garanciákat is. Habár az ezen a webhelyen szereplő információkat jóhiszeműen állítottuk össze, hogy tájékoztatást nyújtsunk az Intervet Hungaria Kft-ről, annak termékeiről és szolgáltatásairól, az Intervet Hungaria Kft, anyavállalatai, leányvállalatai, társcégei vagy alkalmazottai semmilyen esetben sem felelősek semmiféle, bármilyen jellegű kárért, beleértve – nem kizárólagosan – azokat a közvetlen, közvetett, speciális, következményes vagy mellékes károkat, amelyek ezen webhely használatából vagy eléréséből fakadnak vagy azzal kapcsolatosak, vagy pedig bármely, ezen a webhelyen szereplő anyagból, információból, minősítésből vagy ajánlásból fakadnak vagy azokhoz kapcsolódnak. Az Intervet Hungaria Kft bármikor értesítés nélkül módosíthatja, javíthatja és/vagy megváltoztathatja ezeket a feltételeket, az ezen a webhelyen megjelenített információkat, neveket, képeket, ábrákat, logókat és ikonokat, illetve az ezen a webhelyen hivatkozott termékeket és szolgáltatásokat. Ez a webhely linkeket, illetve hivatkozásokat tartalmazhat más webhelyekre, amelyek nem állnak az Intervet Hungaria Kft ellenőrzése alatt. Az Intervet Hungaria Kft-re semmilyen felelősség nem hárul az ilyen linkel elérhető webhely tartalmáért, illetve az ilyen link által hivatkozott webhelyen elhelyezett bármilyen linkért. Ön vállalja, hogy az ezen a webhelyen szereplő információkat sem részben, sem egészben nem bővíti ki, változtatja meg, helyettesíti vagy módosítja.

Termékinformáció
Ez a webhely az európai regisztrációs dossziékon alapuló állatorvosi gyógyszerészeti termékekről szóló információkat tartalmaz. Ez a webhely olyan termékekre is hivatkozhat, amelyek vagy nem elérhetők az ön országában, vagy pedig ott más kereskedelmi név alatt kerül forgalomba. Ezen kívül, egy meghatározott termék biztonsági és hatásossági adatai, és a visszatartási időszaka eltérő lehet a helyi szabályozások függvényében. Kérjük, további információért forduljon állatorvosához.

Szellemi tulajdon
Kérjük, ne feledje, hogy az ezen a webhelyen megjelenített anyagok, beleértve, korlátozás nélkül, az összes szerkesztői anyagot, fényképet, illusztrációt és más grafikai anyagot, valamint a neveket, logókat, védjegyeket és szolgáltatási jegyeket is az Intervet Hungaria Kft vagy bármely leányvállalata, társcége vagy engedélyezője tulajdona, és azokat szerzői jogi, védjegy és más szellemi tulajdonjogi törvények védik. Más, a webhelyen említett termékek és vállalat nevek a tulajdonosaik védjegyei lehetnek. Ön nem reprodukálhatja, nem továbbíthatja, terjesztheti, értékesítheti, publikálhatja, sugározhatja vagy köröztetheti az ilyen anyagot vagy annak bármely részét, kivéve, hogy (a) kinyomtathat vagy letölthet kivonatokat az ezen a webhelyen megjelenő anyagból saját, nem kereskedelmi, tájékozódást szolgáló és személyes felhasználására; vagy (b) az ezen a webhelyen megjelenő anyagot lemásolhatja, hogy elküldhesse – kereskedelmi célzat nélkül – egyének részére saját személyes tájékoztatásként, feltéve, hogy megjelöli az Intervet Hungaria Kft-et, mint az anyag forrását és tájékoztatja a harmadik feleket, hogy ezek a feltételek rájuk is vonatkoznak és azokat be kell tartaniuk. Az itt szereplő feltételek semmiképpen sem értelmezhetők úgy, hogy beleértett módon, a felszólalás tilalmával vagy más módon bármilyen engedélyt vagy jogot biztosítanak az Intervet Hungaria Kft vagy harmadik felek szabadalma vagy védjegye szerint. A fentiekben kifejezetten előírtakon kívül az itt szereplő feltételek semmiképpen sem értelmezhetők az ilyen információkhoz, adatokhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan bármilyen szerzői jogra vagy más szellemi tulajdonjogra vonatkozó engedély vagy jog megadásaként.

Alkalmazandó jog és joghatóság
Ezeket a feltételeket, valamint azok értelmezését és betartását Hollandia törvényei szabályozzák. Bármely, ezen feltételekből fakadó vagy azokkal összefüggő jogvitát kizárólag az illetékes holland bíróságok elé kell terjeszteni végső rendezésre.